Materiały do pobrania

Szanowni Klienci!

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na dokładne zapoznanie się oraz prawidłowe wypełnienie formularza reklamacyjnego , którego wzór znajdą Państwo w załączniku.

W przypadku zgłaszania reklamacji do naszego Działu Serwisowego prosimy zapoznać się oraz wypełnić formularz reklamacyjny, wpisując dokładne dane kontaktowe, nazwę i model urządzenia oraz niezbędny numer seryjny urządzenia a także opisać szczegółowo wszystkie występujące usterki czy wady.

Przypominamy, że razem z formularzem konieczne jest załączenie kopii dowodu zakupu i oryginalnej karty gwarancyjnej, która powinna zawierać informacje: Nazwa i model produktu, data sprzedaży, numer seryjny(znajdą go Państwo na pudełku oraz na silniku urządzenia, jest to numer minimum dziewięcio cyfrowy), firma handlowa oraz stempel, imię i nazwisko oraz podpis kupującego. Istotne jest także wypełnianie pól znajdujących się na samym dole karty gwarancyjnej. Po wypełnieniu dokumentów prosimy o przesłanie ich skanem na adres: service.pl@dimaxgroup.de.

Spakowanie urządzenia leży po stronie zgłaszającego reklamację. Zalecane jest przesyłanie urządzeń w firmowym opakowaniu, jeżeli opakowanie firmowe nie jest dostępne należy na czas transportu odpowiednio przygotować i zabezpieczyć urządzenie w opakowaniu zastępczym. Reklamowany sprzęt powinien posiadać kompletne wyposażenie, takie jak w momencie zakupu oraz koniecznie należy spuścić paliwo ze zbiornika.

W przypadku niezasadnej / nieuznanej reklamacji koszty weryfikacji i transportu ponosi klient.

Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania związane z uzupełnieniem dokumentacji jak i samym procesem reklamacyjnym, zapraszamy do kontaktu z Działem Serwisowym.

Formularz reklamacyjny:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

KARTA GWARANCYJNA