Instrukcje, gwarancja i serwis

  Usługi serwisowe

Zapewniamy pełną obsługę zarówno własną, jak i przy pomocy certyfikowanych przez naszych specjalistów ekip remontowo-montażowych. W centralnym magazynie zawsze jest zapas części zamiennych. Oprócz powyższego stworzyliśmy dodatkową usługę dla klientów - linię wsparcia telefonicznego. Ponieważ często problemy z działaniem stacji nie powstają z powodu awarii, ale z powodu nieprawidłowej obsługi. Za pomocą linii telefonicznej klienci zawsze mogą uzyskać szybką poradę dotyczącą konkretnej sytuacji oraz instrukcje dotyczące konkretnych działań, które pomogą dostosować działanie urządzenia.

Każdy agregat wysokoprężny ma trzy numery seryjne:

  • na silniku,
  • na alternatorze,
  • na zewnętrznej obudowie elektrowni

Dzięki temu w pełni kontrolujemy jakość produkcji i serwisowania.

Gwarancja międzynarodowa 24 miesi

Rozumiejąc pełną odpowiedzialność wobec klienta, ręczymy za produkty i udzielamy agregatom wysokoprężnym Könner & Söhnen dwuletniej międzynarodowej gwarancji.

Zwracamy uwagę na zachowanie zobowiązań gwarancyjnych pod warunkiem prawidłowego montażu, podłączenia i eksploatacji urządzenia, a mianowicie:

  • Instalacja zespołu prądotwórczego musi być wykonana zgodnie z przepisami przez odpowiednich certyfikowanych specjalistów
  • Elektrownia musi być podłączona przez wykwalifikowanego elektryka
  • Konserwacja musi być przeprowadzona przez certyfikowane centrum serwisowe zgodnie z harmonogramem konserwacji podanym w załączniku do listu gwarancyjnego.

Aby zapewnić i wypełnić zobowiązania gwarancyjne, długotrwałe obciążenie elektrowni nie powinno przekraczać 80% mocy znamionowej bloku.

Instrukcje, gwarancja i serwis

Otwórz PDF