Stabilizator benzyny KS G-STAB 60

Objętość0.25 l

Stabilizator benzyny Konner & Sоhnen® z serii ULTRA Performance

25 *

* Cena obejmuje dostawę na terenie Polski. Wysyłka do innych krajów jest możliwa na życzenie i jest obliczana indywidualnie.

Stabilizator benzyny Konner & Sоhnen® z serii ULTRA Performance

  • zachowuje pierwotną jakość paliwa podczas przechowywania;
  • niezawodnie konserwuje układ paliwowy podczas wymuszonych przerw w pracy silnika;
  • chroni elektryczną pompę benzynową przed korozją i zużyciem, nawet jeśli wilgoć dostanie się do układu;
  • zapewnia łatwe uruchomienie silnika po przechowywaniu.

Dawkowanie: 250 ml dodatku na 40-60 litrów paliwa.
Zagrożenie! Nadaje się do 2- i 4-suwowych silników benzynowych pojazdów: samochodowych, rolniczych i silnikowych (motocykle, skutery, skutery śnieżne, skutery wodne, łodzie motorowe, piły łańcuchowe, kosiarki, generatory prądotwórcze itp.). Stosuj przy możliwych długich przerwach w pracy silnika (od 2 do 18 miesięcy). Wlej dodatek do zbiornika paliwa przed tankowaniem. Uwaga: Bezpieczny dla katalizatora, czujników tlenu, świec zapłonowych.

Zagrożenie.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Zwroty wskazujące środki ostrożności – zwroty P
Р102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331: NIE wywoływać wymiotów
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.
Zawiera benzynę rozpuszczalnikową (ropę naftową), średnio alifatyczną.

Objętość, l
0.25
Waga netto, kg
2.42
Waga brutto, kg
3.34
Kod kreskowy
4260405365388